Certyfikat ISO

Skutecznie projektujemy i wdrażamy systemy zarządzania: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001 w placówkach medycznych. Każdy klient uzyskuje certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację nadaną przez Polskiej Centrum Akredytacji. Placówka medyczna przygotowywana jest przez doświadczonego konsultanta posiadającego doświadczenie w branży medycznej, który współpracuje z firmami jako Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz audytor wewnętrzny, co jest gwarantem uzyskania jakże pożądanego certyfikatu.

Co daje posiadanie certyfikatów potwierdzających wdrożone systemy zarządzania jakością? Najważniejszą cechą dla zarządzającego jednostką medyczną jest podniesienia jakości świadczonych usług co bezpośrednio wpływa na zwiększenie wartości punktowej składanej oferty w konkursach ofert o udzielanie świadczeń medycznych ogłaszanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Chcąc być przed konkurencją konieczne jest zrobienie wszystkiego, aby Państwa oferta zdobyła jak największą liczbę punktów. W chwili obecnej ISO 9001 może poszczycić się większość jednostek medycznych, dlatego jednym ze sposobów zwiększania liczby punktów jest posiadanie np. ISO 14001 lub PN-N 18001.

Systemy Zarządzania Jakością w Służbie Zdrowia są w chwili obecnej niezbędne przy ubieganiu się o kontakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Każdy z wdrożonych przez nas systemów zarządzania jakością podnosi wartość punktową oferty w konkursach NFZ o udzielanie świadczeń medycznych!

Po uzyskaniu certyfikatu proponujemy konsultacje w celu doskonalenia i utrzymaniu wdrożonego Systemu.

Zapraszam do współpracy,

Maciej Miszczuk