POZ -Podstawowa Opieka Zdrowotna

Dla placówek realizujących świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oferujemy oprogramowanie, dzięki któremu w błyskawiczny sposób możliwa będzie realizacja wizyty.  Wykorzystanie gotowych szablonów, użycie zaimplementowanych baz leków pozwala na szybsze wystawienie recepty wraz z zaleceniami.

W ramach współpracy oferujemy nadzór nad oprogramowaniem oraz sprzętem komputerowym, pełne rozliczenie z NFZ, bieżące wsparcie nad problemami natury formalnej wynikającymi z zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.